Announcements‎ > ‎

EESS2016

posted Apr 10, 2016, 8:39 PM by mohd afzan othman   [ updated Apr 12, 2016, 11:06 PM by yusmeeraz yusof ]
Kepada semua pelajar & penyelia PSM2,
  • Semua pelajar PSM2 diwajibkan menyertai EESS2016 yang akan diadakan di DSI pada 24 Mei 2016.
  • Semua pelajar dikehendaki menghantar abstrak secara online sebelum atau pada 24 April 2016 di laman web berikut;
  • Bagi tahun ini, penyelia projek PSM dikehendaki memberi perakuan (approval) bagi projek yang layak dinilai oleh panel industri. Perakuan ini boleh dibuat oleh penyelia secara online di laman web samada sebelum atau pada 8 Mei 2016 atau secara borang manual yang juga akan diletakkan di laman web tersebut. Borang boleh diserahkan di pejabat akademik prasiswazah (box akan disediakan). Bagi pelajar yang tidak diperakukan oleh penyelia, secara automatik tiada panel industri yang akan diperuntukkan bagi menilai pelajar tersebut.

Terima kasih.

-Sekretariat EESS2016-
Comments